ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ο χρήστης της ιστοσελίδας με όνομα τομέα (domain name) pavloskastrinakis.com οφείλει να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα σύμφωνα με την κειμενική και ισχύουσα Νομοθεσία περί προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα με όνομα τομέα pavloskastrinakis.com, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης της και κάθε άλλο κανονα που διέπει τη χρήση του ιστοχώρου κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Η χρήση του ιστοχώρου υπόκειται στους Όρους Χρήσης (όπως αναγράφεται παραπάνω) που ισχύει από τη στιγμή που γίνεται χρήση του. Ο χρήστης οφείλει περιοδικά να ελέγχει την Πολιτική Χρήσης (τάδε έφη αυτή η ιστοσελίδα), ώστε να ενημερώνεται για το περιεχομενό της.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι βασική προτεραιότητα για εμάς.

Παρακαλούμε να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία ακολουθεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), για το πως η επιχείρησή μας συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο (www.pavloskastrinakis.com), συμπεριλαμβανομένων και των υποσελίδων του.

Στη παρούσα Πολιτική περιγράφεται, επίσης, ο τρόπος χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας με εμάς. Για οποιαδήποτε απορία αναφορικά με τη παρούσα Πολιτική, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο (+30) 698 9279 288 και στο email info@pavloskastrinakis.com.

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Προσωπικά Δεδομένα: Κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να προσδιοριστεί [‘υποκείμενο δεδομένων’]. Με άλλα λόγια, οποιαδήποτε πληροφορία αφορά σαφώς ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Το GDPR ξεκαθαρίζει ότι αυτό ισχύει κάθε φορά που ένα άτομο μπορεί να ταυτοποιηθεί, έμμεσα ή άμεσα, “με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό, όπως ένα όνομα, έναν αριθμό αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που σχετίζονται με το φυσική, φυσιολογική, γενετική, διανοητική, οικονομική, πολιτική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του προσώπου.”

2. ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η επεξεργασία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που εκτελούνται σε προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων της αυτόματης ή μη αυτόματης μεθόδου επεξεργασίας. Περιλαμβάνει τη συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη μέσω διαβίβασης, διάδοσης ή διάθεσης με άλλον τρόπο, ευθυγράμμιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων.  Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ισχύει για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εν όλων ή εν μέρει με αυτοματοποιημένα μέσα, καθώς και για μη αυτόματη επεξεργασία, εάν αποτελεί μέρος ενός δομημένου συστήματος αρχειοθέτησης.

3. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΣΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα, τα οποία είναι συναφή και κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες και μπορεί να μη σας αφορούν στο σύνολό τους.

 • Δεδομένα Ταυτότητας (π.χ. Όνομα, Επώνυμο),
 • Δεδομένα Επικοινωνίας (π.χ. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου),
 • Δεδομένα που συλλέγονται μέσω Cookies, όπως η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) του υπολογιστή σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σας σύστημα, η ταχύτητα της σύνδεσης σας και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα λοιγισμικού που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, βασικές πληροφορίες σύνδεσης με τον διακομιστή και πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies.

ΔΕΝ γίνεται συλλογή ειδικών κατηγοριών δεδομένων, όπως πληροφορίες σχετικά με θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις, την υγεία, την οικογενειακή σας κατάσταση και τον γενετήσιο προσανατολισμό σας, εκτός αν εσείς επιλέξετε να δώσετε τέτοιου πληροφορίες (π.χ. αφήνοντας ένα σχόλιο κάτω από κάποιο άρθρο μας).

4. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 1. Όταν και εφόσον έχετε ζητήσει να λάβετε κάποιο δωρεάν e-book, να λαμβάνετε ενημερώσεις μέσω του newsletter μας, για τη διαφήμιση και προώθηση των ατομικών συνεδριών και των workshop μας, όταν αφήνετε κάποιο σχόλιο κάτω από κάποιο άρθρο μας, όταν μας στέλνετε τις απόψεις σας (testimonials) σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προγράμματά μας και κατά την προώθηση και διαφήμιση υπηρεσιών συνεργατών μας που έχουν συσχέτιση με τη θεματολογία μας. Έχετε το δικαιώμα, οποιαδήποτε στιγμή, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας μέχρι την ανάκλησή της.
 2. Όταν αγοράζετε κάποια από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσω της ιστοσελίδας μας www.pavloskastrinakis.com.
 3. Όταν μας στέλνετε κάποιο αίτημα και χρειάζεται να απαντήσουμε σε δικά σας ερωτήματα ή προκειμένου να επιλύσουμε προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζετε σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

5. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της επιχείρησής μας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας προκειμένου να προβεί στην εκτέλεση των καθηκόντων σου. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες παροχής υπηρεσιών προώθησης και διαφήμισης, τεχνικής υποστήριξης και σε λογιστικά γραφεία τα οποία ελέγχουν την οικονομική κατάσταση της επιχείρησής μας.

6. ΠΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Οι συνεργάτες μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί να τηρούν εχεμύθεια και να μην αποστέλλουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη γραπτή άδεια της επιχείρησής μας και να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους.

7. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΕ
Δεν αποστέλλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός της ΕΕ.

8. ΠΟΤΕ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Τα δεδομένα σας τηρούνται από την επιχείρηση μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή έννομων υποχρεώσεων μας. Η δήλωση συγκατάθεσης για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (Newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την επιχείρηση εκτός αν επιλέξετε τη διακοπή αποστολής του. Για το χρόνο διατήρησης των Δεδομένων που συλλέγονται μέσω Cookies μπορείτε να ενημερωθείτε από την Πολιτική Cookies.

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Η επιχείρησή μας δεν απευθύνεται σε άτομα κάτω των 18 ετών, συνεπώς δεν συλλέγονται τα προσωπικά τους δεδομένα. Η συλλογή προσωπικών δεδομένων που αφορά τους ανηλίκους απαιτεί τη γραπτή συγκατάθεση προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα.

10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
Η διασφάλιση του απορρήτου σας αποτελεί βασική προτεραιότητα για την επιχείρησή μας και για το λόγο αυτό έχουμε λάβει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία επεξεργάζονται και τροποποιούνται όποτε αυτό είναι απαραίτητο λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης.

11.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας: Έχετε το δικαιώμα να ενημερωθείτε από την επιχείρησή μας ποια Προσωπικά Δεδομένα σας κατέχουμε, ποια υπόκεινται σε επεξεργασία, ποιος είναι ο σκοπός αυτής της επεξεργασίας και το διάστημα που τα έχουμε αποθηκευμένα.

Δικαίωμα διόρθωσης δεδομένων: Αν διαπιστώσετε ότι κάποια από τα δεδομένα σας υφίσταται λάθος, μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να διορθώσουμε τα ανακριβή στοιχεία ή να συμπληρώσουμε στοιχεία που παρουσιάζουν έλλειψη (π.χ. ονόματα και τηλέφωνα). Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί επαλήθευση για την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε.

Δικαιώματα διαγραφής δεδομένων: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε να αφαιρέσουμε ή να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση που δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω επεξεργασίας αυτών. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις που το δικαίωμά σας αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό για συγκεκριμένους νομικούς λόγους οι οποίοι θα σας γνωστοποιούνται κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματός σας.

Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε από την επιχείρησή μας, σε αναγνώσιμη μορφή, τα προσωπικά δεδομένα τα οποία εσείς μας έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα μεταβιβάσουμε σε κάποιον τρίτο.

Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσε τον περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και πιο συγκεκριμένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Αν θέλετε να επανακαθορίσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων,
 2. Όταν θεωρείτε πως η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι καταχρηστική, αλλά παρόλα αυτά δεν επιθυμείτε να τα διαγράψουμε,
 3. Όταν χρειάζεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας, ακόμα και αν δεν τα απαιτούμε από εσάς πλεόν, προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση ενδεχόμενης άσκησης δικαιωμάτων σας.

Δικαίωμα ανάκλησης / εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας: Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε από την επιχείρησή μας την ανάκληση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, κάτι το οποία θα γίνει άμεσα εφόσον δεν εκκρεμούν νομικές διαδικασίες.

12. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε οποιαδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, παρακαλώ να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@pavloskastrinakis.com. Περαιτέρω έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρείται πως τα δικαιώματά σας έχουν θιγεί από την επεξεργασία που υπέστησαν από την επιχείρησή μας.

13. ΠΟΤΕ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ
Η επιχείρησή μας απαντάει στα αιτήματά σας χωρίς καμία χρέωση και καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μήνα από τη στιγμή που θα λάβουμε το αίτημά σας. Αν όμως το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε κάποια παράταση. Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η επιχείρηση μπορεί να επιβάλει τη καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας την απάντηση προς εσάς.

COOKIES

Η ιστοσελίδα μας με όνομα τομέα (domain name) pavloskastrinakis.com, χρησιμοποιεί cookies έτσι ώστε να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση της. Αυτή η τεχνολογία που αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις λειτουργιές δυνατότητες του προγράμματος περιήγησής σας (Browser), προκειμένου να συλλέξει στατιστικά στοιχεία για τους επισκέπτες αυτής της ιστοσελίδας και να προβάλει σχετικές διαφημίσεις στο Facebook και στη Google. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε τα cookies αυτού του ιστοτόπου. Εάν δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των Cookies, τότε μπορείτε να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις στον περιηγητή σας (browser) ώστε να αποτρέπεται η αποθήκευσή τους. Σχετικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Εφόσον συμπληρώσετε την δ/νση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) σε κάποιο από τα πεδία τα οποία θα βρείτε μέσα στην ιστοσελίδα με όνομα τομέα pavloskastrinakis.com, αποδέχεστε ότι λαμβάνετε email για κάποιους από τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για τη λήψη κάποιου δωρεάν eBook,
 • Για τη λήψη κάποιου δωρεάν Webinar,
 • Για σκοπούς ενημέρωσης και πληροφόρησης (newsletter),
 • Για την ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από την επιχείρησή μας,
 • Για την προώθηση και τη διαφήμιση υπηρεσιών συνεργατών μας που έχουν συσχέτιση με τη θεματολογία της ιστοσελίδας μας.

Σε κάθε email που θα λαμβάνετε, για κάθε ένα από τα παραπάνω θέματα, στο κάτω μέρος, θα αναγράφεται η επιλογή unsubscribe (απεγγραφή) σε περίπτωση που θέλετε να σταματήσουμε να σας στέλνουμε προωθήσεις και ενημερώσεις. Επίσης, θα σας δίνεται η επιλογή ανανέωσης των στοιχείων σας.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Για τις ανάγκες προώθησης, διαφήμισης και ενημέρωσης προς τους πελάτες και συνεργάτες της επιχείρησής μας, χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα του Mailchimp. Τα δεδομένα τα οποία λαμβάνουμε από εσάς εισάγονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων αυτής της πλατφόρμας – επιχείρησης. Ο τρόπος με τον οποίο η εν λόγω επιχείρηση διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα, πιθανότατα να διαφέρει από τον τρόπο διαχείρισής τους από τη δική μας επιχείρηση. Προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που κάνει το Mailchimp, πατήστε ΕΔΩ.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ενδιαφερόμαστε για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των συναλλαγών σας με την επιχείρησή μας. Για το λόγο αυτό οι συναλλαγές μπορούν να γίνουν μέσω της μεταφοράς χρημάτων στις τράπεζες και τους λογαριασμούς που θα βρείτε ΕΔΩ.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε την ασφάλεια των συναλλαγών σας, καθώς οι τράπεζες αποτελούν έγκυρα συστήματα με υψηλό δείκτη ασφάλειας κατά τη μεταφορά των χρημάτων σαν προς λογαριασμούς δικούς σας ή τρίτων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 10 του ν. 2251/94, για κάθε συναλλαγή που εκτελείται από απόσταση και εντός πλαισίου 14 ημερολογιακών ημερών (εφόσον δεν έχει σημειωθεί μεγαλύτερη προθεσμία), επιχείρησή μας δεσμεύεται να επιστρέψει στο ακέραιο τα χρήματα της συναλλαγής (εντός 30 ημερών) εφόσον ο πελάτης δεν έμεινε ικανοποιημένος από το προϊόν ή τις υπηρεσίες και αφού ακολούθησε τις οδηγίες εφαρμογής του προϊόντος ή των υπηρεσιών.